Callout – Research – ARDS – News Story HydroxychloroquineCallout – Research – ARDS – News Story Hydroxychloroquine

هیدروکسی کلروکین

لورا زیفانگ
سه شنبه، ۰۳/۲۲/۲۰۲۲ – ۱۲:۳۰

اطلاعات NHLBI

کسب اطلاعات در مورد امتحان شده‌ها برای آزمایش معامله با‌های حال به فرآیند‌های جدید تا حد زیادی بیاموزید: هیدروکسی کلروکین {به دلیل} COVID-19 برای بزرگسالان بستری در بیمارستان مفید نیست.