Callout – NuMom2B بررسی بیماری عروق کرونر مرکزCallout – NuMom2B بررسی بیماری عروق کرونر مرکز

زن باردار در خواب

شریل رودز
سه شنبه، ۰۳/۲۲/۲۰۲۲ – ۱۹:۲۰

قابلیت جستجو

یافته‌های فعلی بررسی NuMoM2B را بیاموزید: دختران باردار بودن کدام ممکن است ضرر خواب دارند می‌توانند مشکلات قلبی عروقی مادام‌العمر داشته باشند.