Callout – شرایط تنفسی کودک نوپا – جستجو در بهزیستی شخصی باشید


جستجو در بهزیستی شخصی باشید

تحقیقات تحمل حمایت NHLBI بر پیشگیری اجتناب کرده اند مشکلات تنفسی در نوزادان محور است. هدف برخی اجتناب کرده اند تحقیقات ایجاد کودکان کشف نشده خطر ابتلا به بیماری های شدید است. تحقیقات عکس برای آزمایش اینکه خواه یا نه ویتامین A استنشاقی ممکن است همراه خود کاهش آسیب ریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش انبساط ریه به جلوگیری اجتناب کرده اند مشکلات تنفسی کمک تنبل، شکسته نشده دارد.