Callout – تصلب شرایین – مقوا جیب ها حمله قلبیCallout – تصلب شرایین – مقوا جیب ها حمله قلبی

کارت کیف پول قلب

چارلز پرسی
جمعه، ۲۰۲۲/۰۳/۱۸ – ۱۳:۰۹

جیب ها مقوا

کارتی را چاپ کنید کدام ممکن است علائم هشدار دهنده حمله قلبی را فهرست کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل می دهد کدام ممکن است در صورت از گرفتن علائم چه باید کرد.