Callout – تجزیه و تحلیل برای بهزیستی خواهید کرد – آترواسکلروز (اسپانیایی)Callout – تجزیه و تحلیل برای بهزیستی خواهید کرد – آترواسکلروز (اسپانیایی)
سارا ایکس
دوشنبه ۲۱/۰۳/۲۰۲۲ – ۱۵:۵۶

جستجو در بهزیستی شخصی باشید

NHLBI تحقیقاتی را برای درک بیشتر اینکه چه چیزی خطر آترواسکلروز را افزایش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ارتباط آن همراه خود سایر شرایط پزشکی انجام می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن کمک می کند. شناخته شده به عنوان مثال، منصفانه تحقیق نماد داد کدام ممکن است پسوریازیس ممکن است خطر ابتلا به سندرم متابولیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصلب شرایین را افزایش دهد.