Callout – تجزیه و تحلیل – آپنه خواب – NHLBI در مطبوعاتCallout – تجزیه و تحلیل – آپنه خواب – NHLBI در مطبوعات

دو زن با ماسک صورت و راه رفتن

لورا زیفانگ
سه شنبه، ۰۳/۲۲/۲۰۲۲ – ۱۴:۵۰

NHLBI در مطبوعات

کسب اطلاعات در مورد تحقیقات اساساً مبتنی بر NHLBI بیاموزید کدام ممکن است آرم می‌دهد سرزنده بودن (را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر نشستن) خطر آپنه خواب را کاهش می‌دهد: این بررسی سبک مسکن سرزنده را همراه خود کاهش خطر آپنه انسدادی خواب مرتبط می‌تدریجی.