Callout – برگه اطلاعات پزشکی آسمCallout – برگه اطلاعات پزشکی آسم
لورا زیفانگ
دوشنبه، ۰۱/۳۱/۲۰۲۲ – ۲۱:۳۰

زمینه
سفید

نوع فراخوانی
توصیفی

ضربه زننده
برگه ای حاوی اطلاعات مشخص درباره چیزی

توضیحات فراخوان

برگه اطلاعات پزشکی آسم

در سری اطلاعات ما درباره برخی از این داروها بیشتر بدانید:

  • نقش در حال تغییر کورتیکواستروئیدهای استنشاقی در مدیریت آسم]
  • آنتاگونیست های موسکارینی طولانی اثر (LAMA)
  • آیا ایمونوتراپی می تواند به درمان آسم آلرژیک کمک کند؟
تم نماد Callout
آبی

پنهان کردن عنوان
بر

تصویر کارآگاه Callout
برگه اطلاعات پزشکی آسم

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/