Callout – آیا برونکوپلاستی حرارتی برای شما مناسب است؟Callout – آیا برونکوپلاستی حرارتی برای شما مناسب است؟
لورا زیفانگ
دوشنبه، ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ – ۲۱:۵۹

زمینه
سفید

نوع پیامک
توصیفی

ضربه زننده
بیان حقایق

توضیحات فراخوان

آیا گرما درمانی برونش برای شما مناسب است؟

این برگه اطلاعاتی دو صفحه ای روش، مزایا و خطرات آن و آنچه را که باید با پزشک خود در میان بگذارید را شرح می دهد.

تم نماد تماس
آبی

آدرس را نشان نده
استخدام

شرح تصویر توصیفی
برونکوپلاستی حرارتی

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/