Callout – آسم چیست؟Callout – آسم چیست؟
لورا زیفانگ
دوشنبه، ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ – ۱۸:۲۱

زمینه
سفید

نوع پیامک
توصیفی

ضربه زننده
بیان حقایق

توضیحات فراخوان

آسم چیست؟

حقایق اساسی در مورد آسم چیست و چگونه بر راه های هوایی شما تأثیر می گذارد، بیاموزید.

تم نماد تماس
آبی

آدرس را نشان نده
استخدام

شرح تصویر توصیفی
بیشتر بدانید بهتر نفس بکش

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/