Callout – آریتمی اسپانیایی – ویدئو


ویدیوی ما را با توجه به اینکه چگونه SARS-CoV-2، ویروس پاسخگو برای COVID-19، می‌تواند باعث تحمیل هر دو بدتر کردن آریتمی شود، تماشا کنید. ما علاوه بر این دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید منابعی را با توجه به نحوه کار در یک روز واحد زمانی برای حمایت اجتناب کرده اند تحقیقات COVID-19 حاضر می دهیم.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/