Callout – آترواسکلروز – به حداقل یک کارآزمایی علمی بپیوندیدCallout – آترواسکلروز – به حداقل یک کارآزمایی علمی بپیوندید
چارلز پرسی
جمعه، ۱۳۹۱/۰۳/۱۸ – ۱۲:۳۴

NHLBI چندین تحقیق مرتبط همراه خود آترواسکلروز را برای مکان یابی راه‌های جدید برای پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با بیماری‌های قلبی عروقی مشابه حمله قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکته هدایت می‌تنبل هر دو اجتناب کرده اند آن پشتیبانی می‌تنبل.