۸۵۰ راس در مشگین شهر براثر سیلاب تلف شد


رئیس امور آب مشگین شهر دقیق کرد: این سیلاب ضمن خسارت به جامعه پایاب احمد بیگلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ مکان پرورش ماهی، باعث تلف شدن ۸۵۰ گوسفند در مسیل آل محمدلو نیز شد.

سیلاب

ارسلان فرجی گفت: شامگاه دیروز بارندگی از حداکثر در شهرستان مشگین شهر موجب جاری شدن سیلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارت به مزارع را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی کشاورزی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های امدادی ادارات مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی روستاهای همجوار، بلافاصله به یاری دامداران شتافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستند بسیار زیاد اجتناب کرده اند گوسفندان را اجتناب کرده اند بین گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لای نجات دهند، با این حال همراه خود این جاری اصولاً گوسفندان تلف شدند.

وی اظهار کرد: بارش بیش اجتناب کرده اند ۵۰ میلی‌متر باران طی شامگاه در این زمان، رودخانه‌ قره سو طغیان نمود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسیل‌های آل محمدلو، صاحب دیوان،گوده کهریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید یوسف خان کندی سیلابی همراه خود دبی بیش اجتناب کرده اند ۳۵ متر تاس در ثانیه جاری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارات شدید به اراضی کشاورزی وارد کرده است.

رئیس امور آب مشگین شهر دقیق کرد: این سیلاب ضمن خسارت به جامعه پایاب احمد بیگلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ مکان پرورش ماهی، باعث تلف شدن ۸۵۰ گوسفند در مسیل آل محمدلو نیز شد.