۷۵ درصد مسکن کارگری و کارمندی تعاونی است – شما آنلاین هستید


75 درصد مسکن کارگری و کارگری تعاونی است
75 درصد مسکن کارگری و کارگری تعاونی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدخان بلوکی رئیس اتاق تعاون منطقه تهران در نشست خبری با اشاره به صدور کارت بازرگانی، اصل کارت گواهی و گواهی فعالیت شرکت تعاونی توسط این اتاق گفت: از دیگر اقدامات انجام شده در اتاق تعاون تهران بررسی اختلافات تعاونی ها و دستگاه های اجرایی از جمله تعاونی های مسکن است […]

به گزارش خبرنگار مهر، محمدخان بلوکی رئیس اتاق تعاون منطقه تهران در نشست خبری با اشاره به صدور کارت بازرگانی، اصل کارت گواهی و گواهی فعالیت شرکت تعاونی توسط این اتاق گفت: از دیگر اقدامات انجام شده در اتاق تعاون تهران بررسی اختلافات بین تعاونی ها و دستگاه های اجرایی از جمله تعاونی های مسکن است.
وی افزود: در جلسات دفاع از دعاوی بانکی، بیمه ای و مالیاتی نیز حضور داریم و از منافع تعاونی ها در برابر جرائمی که برای آنها تعیین شده است در صورت ناعادلانه دفاع می کنیم و ارقام را تعدیل می کنیم.
در ادامه این جلسه محسن عزیزی از اعضای هیأت مدیره اتاق تعاون منطقه تهران با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی منطقه تهران نماینده شورای تعاون برای دفاع از اظهارنامه مالیاتی تعاونی دارد، اظهار داشت: با توجه به این موضوع که در صورت نیاز به عنوان نماینده ای از شورای تعاون در نظر گرفته شده است. ۱۵ درصد دریافت می شود.
وی افزود: برای ایجاد شرکت تعاونی برای جذب صندوق های بازنشستگان با کانون بازنشستگان اداره منطقه تهران مذاکره کرده ایم. همچنین این تعاونی نمایشگاه های بهاره و پاییزه برگزار می کند.
عزیزی گفت: کاتالوگ محصولات الکترونیکی با پایلوت اتحادیه تعاونی کاربران شبکه بانکی راه اندازی می شود و منتظر دستورات معاونت تعاون وزارت رفاه هستیم تا هر زمان هماهنگی صورت گرفت این اتحادیه کالاهای اساسی را توزیع کند. با کاتالوگ محصولات الکترونیکی
در ادامه این جلسه خاطره استادرضایی یکی از اعضای هیات مدیره اتاق تعاون استان تهران با اشاره به اینکه کمترین نرخ بیکاری در دوره کرونا متعلق به کارکنان شرکت های تعاونی بوده است، گفت: برآوردها نشان می دهد که یک عدد و نیم میلیون نفر در بخش تعاونی در استان تهران مشغول به کار هستند. همچنین ۵۰ اتحادیه شرکت تعاونی در استان تهران به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به دوری شرکت تعاونی از دولت و همچنین اتحادیه تعاون در سال های اخیر، افزود: به دنبال این هستیم که شرکت تعاونی به دستگاه اجرایی، شورای تعاون و اتحادیه صنف نزدیک شود و ارتباطات را بهبود بخشد. بین اتحادیه ها و شورای تعاون.
به گفته استاد رضایی، تعاونی های مسکن ۷۵ درصد مسکن کارگری و کارمندی را ساخته اند. بیش از ۶۵ درصد خدمات حمل و نقل شهری، روستایی و همچنین ترانزیت به شرکت های تعاونی حمل و نقل داده می شود.
یکی از اعضای هیات مدیره اتاق تعاون منطقه تهران ادامه داد: حتی بسیاری از کارخانه های شیمیایی و صنایع پایین دستی پتروشیمی در قالب قانونی تعاونی فعالیت می کنند اما واژه تعاونی را از عنوان شرکت حذف کرده اند.
پروفسور رضایی بیان کرد: بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن توسط تعاونی های مسکن در سراسر کشور ساخته می شود. در تهران تعداد زیادی تعاونی مسکن در منطقه ۲۲ فعال هستند.