۷۰۲ میلیارد بدهی شهرداری اردبیل


محمود صفری کل بدهی شهرداری در شهریور ۱۴۰۰ را ۷۰۲ میلیارد تومان اعلام کرد.

702 میلیارد بدهی شهرداری اردبیل

محمود صفری در جلسه رسمی سی و هفتمین شورای اسلامی شهر کل بدهی شهرداری اردبیل در شهریور ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

۱۱۰ میلیارد بدهی به تامین اجتماعی

بدهی ۹۲ میلیاردی به بانک شهر

۵۰۰ میلیارد بدهی به پیمانکاران شهرداری

وی میزان پرداخت بدهی ها در ۱۰ ماه گذشته را ۳۷۰ میلیارد اعلام کرد.

شهردار اردبیل با اشاره به پرداخت بیش از نیمی از بدهی انباشته شهرداری گفت: در ۹ ماه گذشته ۳۷۰ میلیارد تومان از بدهی انباشته شهرداری اردبیل با برنامه ریزی پرداخت شده است.

محمود صفری بیان کرد: پس از تصاحب شهرداری در ۹ ماه گذشته ۳۷۰ میلیارد تومان از بدهی شهرداری تامین و پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه شهرداری اردبیل حدود ۷۰۰ میلیارد تومان معوقه از سال های گذشته دارد، افزود: از کل بدهی ۱۱۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی، ۹۲ میلیارد تومان به بانک شهر و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی است. بدهکار بودند. به پیمانکار

وی طی تیرماه امسال ۶۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی هزینه کرد

شهردار اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر با تلاش های صورت گرفته بحران معوقه سال های گذشته در شهرداری تا حدودی پایان یافته و شهرداری روی پروژه های عمرانی شهری متمرکز شده است به طوری که تا تیرماه ۱۴۰۱ حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار صرف ساخت و ساز شد .

صفری بیان کرد: امیدواریم با کمک شورای اسلامی شهر و تلاش سایر دوستان باقی مانده بدهی پرداخت شود.

وی ادامه داد: از ۷۶ میلیارد تومان باقی مانده بدهی بیمه پیمانکار، با توافق طرفین، با شرط تقسیط یا واگذاری اموال سهل البیع به تامین اجتماعی، اصل بدهی بیمه است. از پیمانکاران به زودی پرداخت خواهد شد و این پیمانکاران نگران مشکلات بیمه ای خود نباشند.

شهردار اردبیل گفت: ادعاها و نارضایتی های پیمانکاران ارتباط مستقیمی با تحقق صحیح نقشه ها و کیفیت طرح ها و پروژه ها دارد و این موضوع برای شهرداری اردبیل بسیار حائز اهمیت است.

محمود صفری