۴ تن کالا در اردبیل حمل شد


مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استانداری اردبیل اجتناب کرده اند جابجایی حدود ۴ تن کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا در سال قبلی خبر داد.

کالا

کلام الله وثوقی در بازدید اجتناب کرده اند نمایندگی های بار شهرستان نمین اظهار داشت: وضعیت بار کالا در استان انصافاً نرمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی کالاهای حمل شده سیمان، سیب زمینی، گازوئیل، آب معدنی، گندم، آهن است. آلیاژها، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین. خربزه های مختلف شمارش.

دبیر کمیته مدیریت اجرایی بار استان اردبیل همراه خود خاص اینکه ۴ شهرستان اردبیل، پارس آباد، نمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلیسفر بیشترین جابجایی کالا را در سال قبلی داشته اند، تصریح کرد: انواع ۲۷۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۴ اوراق در سال قبلی به پرونده رسیده است. فاصله مذکور محموله هایی در استان اردبیل صادر شد کدام ممکن است نسبت به سال قبلی انبساط خوبی داشته است.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیات مدیره استانداری اردبیل به ورزش ۹۰ نمایندگی بار کالا در استانداری اردبیل ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۴ نیروی محرک در بخش کالا در استانداری اردبیل شرکت ها شخصی را به ساکنان حاضر می کنند.

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای بازدید کنندگان سایت استان اردبیل نیز اجتناب کرده اند ورزش ۲ جایگاه بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۲ ناوگان {در این} محدوده خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند افراد، صاحبان کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان خواست هرگونه انتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایت را به سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری اطلاع دهند.