۳۶ حلقه چاه آب غیرمجاز در اردبیل مسدود شد


طی ۴ ماه امسال ۳۶ حلقه چاه آب غیرمجاز در استان اردبیل مسدود شد که با انسداد این تعداد چاه غیرمجاز در استان اردبیل نیم میلیون متر مکعب در آب زیرزمینی صرفه جویی شد.

حکیم بسطام صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: ۳۶ حلقه چاه آب غیرمجاز در سال جاری به مدت ۴ ماه در منطقه اردبیل مسدود شده است و با انسداد تعداد چاه های غیرمجاز در منطقه اردبیل نیم میلیون مترمکعب در آب زیرزمینی صرفه جویی شده است.خوب

وی همچنین از کاهش تعیین ۱۰ حلقه چاه مجاز طی ۴ ماهه نخست سال جاری در استان خبر داد و افزود: در این مدت برق ۱۰ حلقه چاه دیگر نیز به دلیل تخلف قطع شد و با این اقدامات ۴۰۰ هزار مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شد و اجرا شد.

نماینده اجرایی طرح احیا و متعادل سازی شرکت آب منطقه ای اردبیل همچنین نصب ۷۰ کنتور هوشمند و حجمی بر روی چاه های مجاز منطقه در ۴ ماه گذشته را نشان داد و اظهار داشت: با این اقدام بیش از یک میلیون و دویست هزار متر مکعب در استفاده از Ruang آب ذخیره شده در زیر زمین.