۲۳ فرد مبتلا عروق کرونر در اردبیل ترخیص شدند


رئیس دانشکده علوم پزشکی اردبیل ذکر شد: در جاری حاضر ۷۳ فرد مبتلا در بیمارستان های امکانات درمانی استان بستری هستند کدام ممکن است ۲۳ فرد مبتلا عروق کرونر ترخیص شدند.

بیمار کرونا

علی محمدیان آردی در خصوص فینال مورد رنگ آمیزی کرونا در شهرستان های استانداری اردبیل ذکر شد: بر ایده فینال شرایط گفتن شده اجتناب کرده اند سوی وزارت بهداشت، شهرستان های اردبیل، خلخال، سارین، نیر، اصلاندوز، بلیسفر، کوثر، کرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید . در موضع زرد قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای پارس آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میچین شهر حالت پرآبی دارند.

وی اجتناب کرده اند ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری شدن ۱۶ فرد مبتلا جدید عروق کرونر در استان دیشب خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در جاری حاضر ۷۳ فرد مبتلا در امکانات درمانی استان به بیمارستان ها منتقل می شوند کدام ممکن است متاسفانه جاری ۲۶ نفر اجتناب کرده اند این مبتلایان وخیم است. “

رئیس دانشکده علوم پزشکی اردبیل همراه خود گفتن اینکه طی ۲۴ ساعت قبلی گزارشی مبنی بر فوتی در استان گزارش نشده است، ذکر شد: همراه خود امتحان شده کادر درمانی در کل مدت ۲۳ فرد مبتلا کرون همراه خود افزایش نسبی اجتناب کرده اند بیمارستان های استان ترخیص شدند. این دوران. فاصله مذکور».