۱۹ روز تا پایان مهلت پرداخت مالیات برای خانه های خالی


به رابوتی ترکینی انگرین، سازمان
پیش از این رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرده بود که برای اجرای مفاد ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم ۷۵۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و به سازمان های مالی معرفی شده است.
همچنین مبلغ مالیات متعلقه از طریق ارسال پیامک و بارگذاری در درگاه خدمات الکترونیک مالی به مالکان این واحدهای مسکونی محاسبه و ابلاغ می‌شود.
مالکانی که پیام مربوطه را دریافت کرده اند حداکثر تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ فرصت دارند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir اقدام کنند.
در روست نپرداختن برابر مقررات آیین نامه در خصوص مطالبه و احتساب جرایم مقرر در قانون اتخاذ خواهد شد.
در صورت عدم قبولی مالیات تعیین شده (اعم از فقدان مال یا عدم مالکیت) این افراد با انتخاب گزینه عدم قبولی و انتخاب دلیل آن به وزارت راه و شهرسازی جهت انجام امور مربوطه راهنمایی خواهند شد. ثبت، تصحیح و به روز رسانی اطلاعات ملک خود در سامانه.

پست ۱۹ روز تا مهلت پرداخت مالیات برای خانه های خالی اولین بار در شما آنلاین پدیدار شد.