۱۸ هزار میلیارد برای تکمیل بزرگراه استان اردبیل نیاز است


مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: برای توسعه بزرگراه های استان ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که شاهد ساخت این بزرگراه ها با کیفیت مناسب در مناطق مختلف استان هستیم.

18 هزار میلیارد برای تکمیل بزرگراه استان اردبیل نیاز است

محبوب حیدری در نشت خبری گفت: در حال حاضر هر کیلومتر بزرگراه در جاده های هموار و هموار ۲۵ میلیارد تومان و با پل ها و تونل های ویژه هر کیلومتر ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و توسعه بزرگراه ها قطعا نیاز به تامین مالی دارد. سنگین منبع .

وی افزود: در پایان سال گذشته ۲ محور منطقه ای شامل سربند و مشگین شهر و محور سه راهی رازی – امیرکندی، گرمی به بیله سوار در سطح کشوری دریافت کردند تا شاهد اجرای این پروژه ها با ملیت باشیم. مرحله.

حیدری افزود: تمامی راه های شریانی استان دارای ردیف اعتباری ملی است و تلاش می کنیم تا شاهد سرعت اجرای این طرح با کیفیت و مطلوبیت ویژه باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: بخشی از جاده اردبیل – مشگین شهر، رازی – امیرکندی و اردبیل – سرچم از ۵۲ کیلومتر بزرگراه قابل افتتاح و بهره برداری در استان است.

حیدری افزود: سالانه ۶۰ کیلومتر بزرگراه و تا پنج سال آینده ۳۰۰ کیلومتر با هدف تضمین راه اصلی استان اردبیل ساخته می شود.

وی با بیان اینکه از ظرفیت ماده ۵۶ بودجه و فاینانس بانکی برای توسعه بزرگراه ها استفاده شده است، گفت: با همکاری بانک مسکن اعتبار پروژه جاده کلور-درام خلخال و با همکاری بانک صادرات تامین شده است. اعتبار مورد نیاز پروژه بزرگراه اردبیل – سرچم اخذ شده است.

جاده