۱۰ نامزد برای انتخابات دوچرخه سواری وجود دارد – شما آنلاین هستید


10 نامزد برای انتخابات دوچرخه سواری وجود دارد
10 نامزد برای انتخابات دوچرخه سواری وجود دارد

به گزارش ایسنا، صلاحیت های مدیریتی نامزدهای ریاست فدراسیون دوچرخه سواری بررسی شد و ۱۰ نامزد این مرحله را با موفقیت پشت سر گذاشتند. در انتخابات ریاست فدراسیون دوچرخه سواری ۱۷ نفر ثبت نام کردند که با بررسی سوابق مدیریتی در نهایت ۱۰ نفر تایید صلاحیت شدند. وی اسامی این ۱۰ نفر را برای تایید صلاحیت آنها ارسال کرد […]

به گزارش ایسنا، صلاحیت های مدیریتی نامزدهای ریاست فدراسیون دوچرخه سواری بررسی شد و ۱۰ نامزد این مرحله را با موفقیت پشت سر گذاشتند.
در انتخابات ریاست فدراسیون دوچرخه سواری ۱۷ نفر ثبت نام کردند که با بررسی سوابق مدیریتی در نهایت ۱۰ نفر تایید صلاحیت شدند. اسامی این ۱۰ نفر برای احراز صلاحیت به سازمان نظارتی ارسال شده است.
اسامی نفرات تایید شده به شرح زیر است: ۱- رسول هاشم کندی اسدی ۲- سیدرضا میرابطالبی ۳- محمد بابایی ۴- بهمن محمدرضایی ۵- عبدالرحمن قاسمی نافچی ۶- حمیدرضا پارسی منش ۷- علی دادگر ۸- محمد صانعی ۹- محمود ترابی گودرزی ۱۰- افشین داوری
انتهای پیام