رژیم لاغری سریع

۱۴ استاندارد ملی در سال ۱۴۰۰ تدوین و مصوب شد


مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: بازنگری ۹۱ استاندارد ملی طبق برنامه عملیاتی سال۱۴۰۰ در دستورکار قرار داشت که با تلاش کارشناسان در سال گذشته شاهد تحقق ۱۱۴ درصدی در این زمینه بودیم.

هاشم علایی: ۱۴ استاندارد ملی در سال ۱۴۰۰ تدوین و مصوب شد


هاشم علایی با اشاره به اینکه بررسی استانداردهایی که پنج سال از تدوین آن‌ها گذشته است از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران است و بازنگری آن‌ها به طور مداوم انجام می‌شود، اظهار کرد: بازنگری ۹۱ استاندارد ملی بر همین اساس و طبق برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۰ در دستورکار این اداره کل قرار داشت که با تلاش کارشناسان در سال گذشته شاهد تحقق ۱۱۴ درصدی در این زمینه هستیم.

وی با بیان اینکه ۱۴ استاندارد ملی در سال ۱۴۰۰ توسط کارشناسان استاندارد تدوین و مصوب شده، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی و متولی قانونی در کشور، مسئولیت تعیین، تدوین و نشر استانداردها را بر عهده دارد و این استانداردها به عنوان سند ملی در پورتال اداره کل و پورتال سازمان ملی استاندارد ایران در دسترس عموم قرار گرفته است.

مدیر کل استاندارد استان اردبیل افزود: استانداردهای تدوین شده در زمینه‌های چوب و فراورده‌های چوبی، خوراک و فراورده‌های کشاورزی، گردشگری و خدمات، فناوری اطلاعات، برق و الکترونیک، مکانیک، مصالح ساختمانی، مدیریت کیفیت، محیط زیست و نانو بوده است.

علایی با اشاره به اینکه هدف از تدوین و بازنگری استانداردهای ملی، به روز رسانی و ارتقا کیفیت استانداردهای ملی مطابق با نیازهای جامعه می‌باشد خاطر نشان کرد اغلب بازنگری‌های انجام شده در زمینه‌های شیمیایی، صنایع غذایی، مکانیک، مصالح ساختمانی، فناوری ارتباطات، برق و الکترونیک و مواد معدنی بود.

وی در ادامه گفت: علاوه بر بازنگری استانداردهای ملی، مشارکت در تدوین و تجدید نظر استانداردهای بین المللی نیز در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران قرار دارد.

مدیر کل استاندارد استان اردبیل در پایان یادآور شد: اداره کل استاندارد استان اردبیل نیز با ایجاد و فعال سازی یک کمیته فنی متناظر در سال گذشته، در تدوین استانداردهای بین المللی TC۲۹/SC۸ ابزارهای کوچک مشارکت فعال و مؤثر داشته است.


E13 5