یک زن را برای مراقبت از خانه استخدام کنید!


خانمی گفت: این پیمانکار گفته است که باید هر روز از ساعت ۵ صبح تا ۱۷ در این خانه بمانم تا ماموران شهرداری نتوانند این مکان را تخریب کنند.

یک زن را برای مراقبت از خانه استخدام کنید!

دو طبقه از یک ساختمان پنج طبقه که غیرقانونی ساخته شده باید توسط تیم اجرایی شهرداری تخریب شود. از این رو صبح زود و به دستور رئیس پاسگاه، جمعی از ماموران به همراه یکی از بانوان پلیس برای حفظ امنیت محل به تیم شهرداری پیوستند.

گزارش حضور سه زن در طبقه ای که قرار بود تخریب شود، این زن ارشد پلیس را به آن طبقه رساند. سه زن با یک بچه کوچک روی فرشی کهنه و رنگ و رو رفته نشسته اند و گریه می کنند. لوازم خانگی آنها بسیار قدیمی و برخی غیرقابل استفاده هستند. یکی از آنها در حالی که کودک گریان خود را در آغوش گرفته بود، فریاد زد: خدا خانه های شما را بر سر خانواده خودتان خراب کند! خدایا بی خانمان بودن که اینجوری زندگیمو نابود کردی! ۴۰ سال زجر کشیدم، مستاجر بودم تا بالاخره یک سقف کوچک برای خودمان ساختیم. حالا به جای دستگیری دزدها و کلاهبرداران، به سراغ خانواده های بی خانمان آمده اید.

مددکار اجتماعی در حالی که در ذهنش عذاب می‌کشید این نفرین تلخ را شنید و با خود فکر کرد که چرا باید شاهد تخریب خانه‌ای باشم که زنی جان خود را از دست داده است.

خلاصه اینکه فحش ها و اشک هایی که زن جوان را می سوزاند پایانی نداشت و او به توصیه پلیس بی اعتنا بود. سرانجام زن پلیس دست او را گرفت و او را از خانه بیرون کرد تا دیگر دلخور نشود.

گریه می کند و به همه و همه چیز فحش می دهد. سرانجام با رفتن زن خانه دار، تخریب واحد آپارتمان آغاز شد و تیم اجرایی شهرداری دستور قانونی را اجرا کردند اما کار تخریب همچنان ادامه داشت که ناگهان زن جوان کودک را از آغوشش رها کرد و به سمت مرد رفت. نزدیک ایستاده . .

به مرد گفت: کارمان تمام شد، حقوقم را بده تا بروم! اما تاخیر مرد در پرداخت پول توجه افسر ارشد پلیس را به خود جلب کرد.

از زن جوان پرسید این مرد شوهرت نیست؟! زن پاسخ داد: نه! من یک ماه پیش قرارداد بستم که هر روز از ساعت ۵ صبح تا ۱۷ در این خانه زندگی کنم تا ماموران شهرداری نتوانند این مکان را تخریب کنند.

صاحب آپارتمان چند تا لوازم خانگی کهنه و مستعمل هم آورده تا نظافت بشه تا من آپارتمانش رو خراب نکنم. حالا مسئول اجرایی شهرداری راضی نیست و ساختمان را تخریب کرده، باید حقوقم را می گرفتم چون یک ماه است آنجا زندگی کرده ام و…

تخریب