یونس امامی: مرحله قهرمانی آسیا بالا بود/ هدف بسته شدن المپیک پاریس است


یونس امامی در گفتگو همراه خود ایسنا، کسب اطلاعات در مورد کسب مدال طلای رقبا‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا، اظهار کرد: مرحله رقبا‌های قهرمانی آسیا واقعا بالا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه گروه‌ها همراه خود بهتر از نفرات شخصی عازم این مسابقات شده بودند. ما نیز مراقبت از مغولستان تمرینات خوبی را زیر تذکر کادر فنی پیگیری کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شکر توانستیم به هدفی کدام ممکن است داشتیم برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل افراد ایران را بار تولید دیگری شاد کنیم.

آزادکار وزن ۷۴ کیلوگرم گروه سراسری، افزود: به لحاظ جسمی در شرایطی نسبتا خوبی بودم با این حال در کشتی اول بخاطر اینکه بدنم راه نیفتاده بود، نبرد مقداری به ضرر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف شد. با این حال به مرور بدنم راه افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نبرد‌های بعدی مشکلی نداشتم. خدا را شکر توانستم سرانجام همراه خود کسب مدال طلا باعث لذت افراد ایران شوم.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانم این پیروزی‌ها را در رقبا‌های قهرمانی جهان هر دو ورزشی‌های آسیایی تکرار کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موفقیت برسم به همان اندازه پس اجتناب کرده اند آن برای حضور در دوبنده گروه سراسری در المپیک پاریس امتحان شده کنم.

امامی کسب اطلاعات در مورد نبرد مسلط شخصی در دیدار بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه پس اجتناب کرده اند کسب امتیازات مورد نیاز توانست حریف شخصی را به خوبی مدیریت تدریجی، ذکر شد: در گذشته اجتناب کرده اند حضور در رقبا‌های قهرمانی آسیا، به کمک کادر فنی حریفم را خیلی از واقعی آنالیز کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عوامل نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوت او شناخته شده بودم. قرار بود {در این} نبرد حریف را تکان بدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند یکی ۲ دقیقه امتیازاتم را بگیرم با این حال فشار را بر  روی او نگه دارم به همان اندازه نتواند برای تکل امتیاز اقدام تدریجی. خدا را شکر نبرد خوبی در فینال داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستم سرانجام به شیوع برسم.

به گزارش ایسنا، یونس امامی دارنده مدال برنز جهان ۲۰۱۹ پس اجتناب کرده اند آرامش در در اطراف اول مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ در مغولستان، در در اطراف دوم همراه خود نتیجه ۷ بر ۵ دایچی تاکاتانی دارنده مدال نقره ورزشی های آسیایی اجتناب کرده اند ژاپن را مغلوب کرد. وی در در اطراف بعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله نیمه بسته شدن ۱۰ بر صفر بیامبادورج بات اردن اجتناب کرده اند مغولستان را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فینال رسید. امامی در فینال مقابل نورکژا کایپانوف دارنده مدال نقره جهان ۲۰۱۹ اجتناب کرده اند قزاقستان در یک واحد نبرد حساب شده همراه خود نتیجه ۵ بر ۲ به شیوع رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن تکل انتقام شکست مسابقات جهانی اجتناب کرده اند این کشتی‌گیر، به مدال طلای آسیا رسید.

انتهای پیام