گلوله های خمپاره الشباب به ساختمان پارلمان در موگادیشو سقوط کرد


را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرگزاری دانشجویان سومالی به نقل اجتناب کرده اند العربیه گزارش داد کدام ممکن است بر تأثیر شلیک خمپاره به ساختمان پارلمان سومالی، هفت نفر زخمی شدند.

این بمب گذار یک زمان کوتاه بعد اجتناب کرده اند ظهر اطمینان حاصل شود که تصمیم گیری گذشته تاریخی انتخابات مجلس به مقابل ساختمان مجلس حمله کرد.

به آموزش داده شده است دارایی ها، هفت نفر اجتناب کرده اند جمله ۲ محافظ تکیه کن به رئیس حزب، عبدالرحمن عبدالشکور را انتخاب کنید و انتخاب کنید الدجیر زخمی شدند.

انتهای پیام