گزارش رویترز از نقش آیت الله سیستانی در آرام سازی اوضاع عراق – شما آنلاین


خبرگزاری رویترز از نقش آیت الله سیستانی در آرام کردن اوضاع عراق خبر می دهد
خبرگزاری رویترز از نقش آیت الله سیستانی در آرام کردن اوضاع عراق خبر می دهد

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، زمانی که هفته گذشته اعلام یک رهبر مذهبی در عراق کشور را به آستانه جنگ داخلی کشاند، تنها مرجع ۹۲ ساله شیعه در قدرت توانست بحران را حل کند و بار دیگر ثابت کند. . که این قدرتمندترین شخصیت کشور آیت الله علی سیستانی آشکارا است […]

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، زمانی که هفته گذشته اعلام یک رهبر مذهبی در عراق کشور را به آستانه جنگ داخلی کشاند، تنها مرجع ۹۲ ساله شیعه در قدرت توانست بحران را حل کند و بار دیگر ثابت کند. . که این قدرتمندترین شخصیت دولت است
آیت الله علی سیستانی به طور علنی درباره ناآرامی های عراق چیزی نگفته است، اما مقامات دولتی و شیعیان داخل عراق او را عاملی بازدارنده در برابر تشدید بحران اخیر می دانند.
داستان خونین ترین هفته عراق در سه سال گذشته نشان می دهد که چقدر سیاست سنتی در عراق محبوبیت دارد.
آیت الله سید کاظم حائری اعلام کرد که به دلیل کهولت سن از قدرت کناره گیری می کند و پیروان خود را به الگوبرداری از آیت الله سید علی خامنه ای تشویق کرد. پس از انتشار این خبر، مقتدی صدر اعلام کرد که از سیاست بازنشسته می شود. هواداران او به منطقه سبز بغداد هجوم بردند و کاخ ریاست جمهوری و کاخ نخست وزیری عراق را تسخیر کردند. یک روز بعد، مقتدی صدر پس از ۲۴ ساعت سکوت، دوباره در تلویزیون ظاهر شد و به هوادارانش یک ساعت فرصت داد تا منطقه سبز را تخلیه کنند.
۲۰ مقام دولت عراق که با رویترز صحبت کردند، همگی آیت الله سیستانی را مسئول پایان دادن به ناآرامی ها می دانستند.
اگرچه این مرجع شیعه عراقی علناً در این باره چیزی نگفته و بیانیه ای منتشر نکرده است، اما به گفته این مقام، افرادی از دفتر آیت الله سیستانی به صدر گفته اند که اگر خشونت ها پایان نیابد، آیت الله سیستانی این اغتشاش را محکوم خواهد کرد.
یک منبع دولتی عراق گفت: سیستانی به صدر پیام داد و گفت که اگر به خشونت پایان ندهد، سیستانی مجبور خواهد شد در محکومیت این خشونت ها بیانیه ای صادر کند و خواستار توقف آن شود. صدر می دانست که اگر این اتفاق بیفتد ضعیف دیده می شود و مسئول خونریزی در این ناآرامی ها خواهد بود.
سه تن از شخصیت‌های مذهبی نزدیک به آیت‌الله سیستانی رسماً تایید نکردند که وی این پیام را به مقتدی صدر داده است، اما تاکید کردند که صدر می‌دانست که اگر آیت‌الله سیستانی به ناآرامی‌ها پایان ندهد، مداخله خواهد کرد.
منبع دیگری گفت که اگر دفتر آیت الله سیستانی نبود، «مقتدی صدر هرگز آن نشست خبری را برگزار نمی کرد» و هواداران خود را به خانه نمی فرستاد.
انتهای پیام