کوه های مرموز سیاه هوانگشان


زبان چینی ها معتقدند شخص خاص کدام ممکن است ساده به محض اجتناب کرده اند کوه هوانگشان در چین بالا {می رود} به کوه عکس نمی رود.

به آگاه زبان چینی ها، شخص خاص کدام ممکن است ساده به محض اجتناب کرده اند کوه هوانگشان در چین بالا {می رود}، به هیچ وجه به کوه عکس نمی رود.

کوه هوانگشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت فراگیر آن یکی اجتناب کرده اند شگفت انگیزترین جاذبه های خالص جهان است کدام ممکن است در فهرست میراث جهانی یونسکو گزارش شده است.

شکوه شب خورشید، ارتفاع‌های گرانیتی مه آلود، چوب کاج پیچیده همراه خود قدمت بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰۰ سال، اقیانوس ابرها، جنگل‌های بامبو را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد وهم‌آور صخره‌های کوهستانی اجتناب کرده اند قبلی‌های در اطراف موضوع طراحی، عکاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی محل قرارگیری‌های فیلمبرداری جهان {بوده است}. -فیلم های معروفی مثل “آواتار”.

هوانگشان به خاطر گوشه های تاریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع های تاریکش به کوه سیاه معروف بود به همان اندازه اینکه امپراتور سلسله تانگ به خوشحال از امپراتور خیال ای چین، هوانگ دی، عموماً معروف به امپراتور زرد، عنوان کوه را به “کوه زرد” اصلاح داد. طبق خیال ها، هوانگودی بر روی این کوه الواح جاودانگی ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اژدهای بزرگی در آسمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین این کوه مسکن می تدریجی.

“کاج میزبان” تصویر بازدید کننده نوازی در چین است، معروف ترین کاج کوهستانی کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است همراه خود شاخه های روییده در یک واحد طرف اجتناب کرده اند مسافران استقبال می تدریجی.

بر روی این کوه صخره های غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب همراه خود ظاهری گلابی مشابه در راه دیگر قرار دارند کدام ممکن است خم شدن عمودی آنها سال ها بازدیدکنندگان را شگفت زده کرده است.

«Sea Watch Monkey» یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند صخره های معروف این جهان است کدام ممکن است اجتناب کرده اند زاویه ای خاص میمون مشابه به اقیانوس می نگرد. کوه هوانگشان در سال ۱۹۹۰ در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۲۰۰۴ شناخته شده به عنوان اولین گروه اجتناب کرده اند پارک های پایین شناسی جهان انواع شد.

دارایی ها: airpano, eligasht