کلیه پروژه ها باید از طریق تبلیغات اعطا شوند


رئیس شورای شهر اردبیل تاکید کرد: شهرداری هیچ پروژه ای را بدون انجام مراحل مناقصه به پیمانکار واگذار نکند.

جواد انصاری: همه پروژه ها باید از طریق تبلیغات اعطا شود

به گزارش شهرخان، حاج جواد انصاری رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل پیشاپیش هفته بسیج را تبریک گفت و گفت: در دور ششم شورای اسلامی شهر اردبیل مقرر شد هیچ پروژه قرارداد شهرداری با گذر از تشریفات واگذار نشود. و باید در قالب آگهی منتشر شود. پیمانکار باید مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه تمام اقدامات شوراهای شهر و شوراهای شهرداری باید در چارچوب قانون باشد، افزود: گاهی شاهد لایحه ای در این زمینه هستیم اما قطعا چنین لایحه ای تصویب نشده است و لازمه شوراست. شهرداری اردبیل به این موضوع توجه کند.»