کشتی گیر قمی همراه خود سراسری پوش ایرانی در مسابقات قهرمانی آسیا


روح الله نعمتیان در ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ در وزن ۶۰ کیلوگرم خدمه سراسری کشتی فرنگی پسران ایران در تهران روی فرش سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سه پیروزی متوالی بلوز خدمه سراسری را در مسابقات قهرمانی آسیا به کف دست آورد.

نعمتیان در در اطراف نخست حریفی اجتناب کرده اند استان سمنان را همراه خود نتیجه ۶ بر صفر شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دومین دیدار شخصی نیز در کشتی ای دامنه وسیع همراه خود نتیجه ۱۲ بر ۱۰ علیشکری اجتناب کرده اند استان گیلان را شکست داد.

نعمتیان در در اطراف سوم همراه خود حریفی تولید دیگری اجتناب کرده اند استان گیلان گذراندن شد کدام ممکن است همراه خود شیوع ۶ بر کوارتو عنوان مشاور ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به نوک رسید.

مسابقات کشتی آلش قهرمانی آسیا اجتناب کرده اند هشتم اردیبهشت به همان اندازه دوم خرداد ماه در شهر اوش قرقیزستان برگزار تبدیل می شود.

انتهای پیام