کشاورزی و صنعت مغان برای ارتقای بهره وری تولید تلاش می کند


رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و دام مغان با قدردانی از حمایت های مسئولان وزارتی و سازمان جهاد کشاورزی در استان اردبیل خاطرنشان کرد: این تغییرات مثبت باید در حوزه کشاورزی و صنعت مغان ادامه یابد تا بتوانیم تولید را افزایش دهیم. راندمان حتی بیش از ۷ تن است و به کشور کمک می کند تا در تولید گندم به خودکفایی برسد.

پارک کشاورزی

قاسم محمدی روز سه شنبه ۷ تیرماه در جشن گندم در کشت و صنعت مغان با تبریک دهه امامت و ولایت و عید غدیرخم گفت: علاوه بر ظرفیت منحصر به فرد مغان به عنوان یک منطقه حاصلخیز، باید به سرمایه و منابع اجتماعی بها داد. انسان عمیق در سایه این رویکرد، امروز تولید غلات را جشن می گیریم.

وی قدردانی از فضل الهی را دلیل افزایش فضل الهی دانست و تصریح کرد: راندمان تولید در کشاورزی و صنعت مغان پس از بازگرداندن مدیریت مجموعه به دولت از ۳ تن به بیش از ۷ تن رسید که این رکورد در ۲۰ سال گذشته است. مدیریت این مجموعه در نظر گرفته شده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و دام مغان با قدردانی از حمایت های مسئولان وزارتی و سازمان جهاد کشاورزی در استان اردبیل خاطرنشان کرد: این تغییرات مثبت باید در حوزه کشاورزی و صنعت مغان ادامه یابد تا بتوانیم تولید را افزایش دهیم. راندمان حتی بیش از ۷ تن است و به کشور کمک می کند تا در تولید گندم به خودکفایی برسد.

محمدی افزود: بحران تولید گندم گریبان بسیاری از کشورها را گرفته است و جمهوری اسلامی ایران با وجود مداخله آمریکا و دیگر کشورهای استکباری در تشدید بحران غذایی در تلاش است تا شرمنده مردم این عرصه نشود.

وی بر ناکارآمدی سیستم واگذاری شرکت به بخش خصوصی در کشورمان تاکید کرد و گفت: ۵۲ درصد واگذاری به بخش خصوصی ناکارآمد است زیرا روش های کارشناسی مناسبی در این زمینه در نظر گرفته نشده و اصل کارایی در این واگذاری مغفول مانده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری مغان با قدردانی از دولت سیزدهم که با توجه به اراده مردم و حفظ سرمایه های اجتماعی، کشاورزی و صنعت به نظام مدیریت دولتی و این صنعت مستقر بازگشته است. بر صمیمیت و دلسوزی و در راستای این منافع مدیریتی بومی با تکیه بر مقاومت اقتصادی و توان داخلی در کنار نگاه خارجی حمایت از صادرات در دستور کار قرار گیرد.

محمدی افزود: کشاورزی و صنعت مغان با نگاه عاجل و رفع بحران اجتماعی به شرایط مدیریتی مطلوبی دست یافته است و امیدواریم با نگاه راهبردی در کنار مدیریت انقلابی و جهادی بتوانیم در کشاورزی مغان موفق باشیم. و مدیریت صنعت