کاهش یافته است ویژه برای مسافران در استان اردبیل


بر مقدمه مصوبه جدید ۵۰ نسبت کاهش یافته است برای مسکن در استان اردبیل فکر شده است.

هتل استان اردبیل

به گزارش دیدشهر؛ معاون توافق امور عمرانی استاندار اردبیل اظهار داشت: کاهش یافته است ۵۰ درصدی برای مسافران نوروزی در استانداری اردبیل فکر شده است.

به گزارش روابط نهایی اداره کل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استانداری اردبیل، کمال الدین میرجاوریان بعدازظهر در امروز ۲۶ اسفندماه ۹۳ در مونتاژ تجهیزات اجرایی شرکت ها مسافرتی استانداری اردبیل اظهار داشت: ۵۰ نسبت کاهش یافته است فرهنگیان. ارقام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ نسبت کاهش یافته است به سایر همشهریان گران جهت اقامت در استانداری اردبیل داده تبدیل می شود.

هتل استان اردبیل