کاهش دمای هوای اردبیل


در این مدت بیشینه دمای اردبیل ۲۰ درجه و کمینه آن ۱۲ درجه بالای صفر برآورد می شود و از شرق به غرب هوا چندین درجه گرمتر خواهد بود.

هواشناسی

در این مدت بیشینه دمای اردبیل ۲۰ درجه و کمینه آن ۱۲ درجه بالای صفر برآورد می شود و از شرق به غرب هوا چندین درجه گرمتر خواهد بود.

تا روز شنبه در سواحل جنوبی دریای خزر بارش باران و گاهی بارش باران و در برخی نقاط به ویژه در ارتفاعات شمال غربی بارش و در دشت اردبیل نیز از شب تا صبح مه، نم نم نم باران و نم نم باران پیش بینی می شود. .

اگرچه از روز یکشنبه دمای هوا پنج درجه افزایش یافته است، اما هفته آینده هوای سرد به ویژه در شب و سحر پیش بینی می شود.

در هفته آینده در برخی مناطق شمال غرب بارش باران و در روزهای یکشنبه و دوشنبه بارش در غرب خزر و شمال غرب گسترده تر و تا حدودی شدیدتر خواهد بود.

پیش بینی دقیق تری مشخص خواهد شد.