کالا بسیاری از داروها شیمیایی: درآمد پرک هر دو هیدروکسید سدیم


خواه یا نه می فهمید بهتر از کاربرد درآمد پرک چیست؟ در یکپارچه به بازرسی فواید این ماده در صنایع مختلف می پردازیم.

آنلاین موقعیت یابی نمایندگی: https://hirkanchem.com/

۰۹۱۲۰۲۹۷۴۲۹

۰۲۱۸۸۹۸۸۰۸۲

درآمد پرک چیست: هر آنچه باید بدانید

RE13 81

درآمد پرک

درآمد پرک هر دو هیدروکسید سدیم منصفانه ماده قلیایی است (مخفف آموزشی آن  NaOH). این ماده اولین برای ساخت متعدد اجتناب کرده اند داروها شیمیایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند قطعات حیاتی در واحد تولیدی‌های شیمیایی یادآور کارخانجات صابون‌سازی به شمار می‌رود. این ماده شیمیایی دی‌اکسید کربن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رطوبت هوا را همراه خود سرعتی فوری فریب دادن می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به سرعت در گلیسیرین، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکل رفع می‌شود.

تاریخچه درآمد پرک

زمان دقیقی برای اختراع درآمد پرک {وجود ندارد}. همراه خود این جاری برخی اجتناب کرده اند مورخان بر این باورند کدام ممکن است اولین اشاره کردن این ماده به اواخر قرن سیزدهم باز می گردد. اجتناب کرده اند سوی‌تولید دیگری، یکی اجتناب کرده اند بزرگان یمن در کتاب نوآوری ها بسیاری از هنرهای اقتصادی اجتناب کرده اند معنی ساخت هیدروکسید سدیم به‌عنوان یکی اجتناب کرده اند سطوح مونتاژ صابون یاد می‌تنبل. این ماده در سال ۱۷۹۱ توسط منصفانه شیمیدان فرانسوی به طور آشفتگی ساخت شد. اکنون، در قرن بیستم، یکی اجتناب کرده اند فرآیند های ساخت NaOH الکترولیز NaCl هر دو NaCl است.

 کاربردهای درآمد پرک

·        کاربرد هیدروکسید سدیم در صنعت نساجی: اجتناب کرده اند این ماده در صنعت نساجی برای رنگرزی الیاف مصنوعی یادآور پلی استر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نایلون را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این فرآوری کتان استفاده تبدیل می شود.

·        کاربرد هیدروکسید سدیم در ساخت داروها غذایی: درآمد پرک برای ساخت مرتب سازی چوب نمک برای تهیه خرده نان، پردازش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری زیتون استفاده تبدیل می شود. علاوه بر این در منافذ و پوست کندن گوجه فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر میوه ها، تهیه کنسرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست کندن سیب زمینی کاربرد دارد. اجتناب کرده اند تولید دیگری فواید آن می‌توان به جلوگیری اجتناب کرده اند انبساط کپک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکرو ارگانیسم‌های داروها غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل کمک به جلوگیری اجتناب کرده اند فساد آن‌ها ردیابی کرد.

·        کاربرد هیدروکسید سدیم در داروسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی: جلب توجه است بدانید کدام ممکن است اجتناب کرده اند این ماده برای ساخت متعدد اجتناب کرده اند داروها یادآور آسپرین، مسکن، ضد انعقاد، ضد انعقاد شریانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … استفاده تبدیل می شود.

·        کاربرد هیدروکسید سدیم در استخراج آلومینیوم: درآمد پرک شناخته شده به عنوان منصفانه مخلوط کردن قلیایی برای آبکاری عناصر آلومینیومی به کار {می رود}. علاوه بر این برای رفع کردن سنگ معدن بوکسیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل رسوب اکسید آلومینیوم هر دو آلومینا استفاده تبدیل می شود.

·        کاربرد درآمد پرک در صنعت کاغذ: بیشترین کاربرد این ماده در صنایع سلولزی هر دو کاغذسازی است. در فرآیندهایی یادآور مونتاژ خمیر کاغذ، سفید کردن خمیر، تصفیه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن جوهر اجتناب کرده اند کاغذ بازیافتی استفاده تبدیل می شود.

·        کاربرد هیدروکسید سدیم در ساخت اجتناب کرده اند سلفون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابریشم مصنوعی: برای افزایش براقیت، درخشندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استحکام سلولز اجتناب کرده اند این ماده استفاده تبدیل می شود. علاوه بر این در ساخت سلفون را انتخاب کنید و انتخاب کنید الیاف مصنوعی ابریشم به کار {می رود}.

·        کاربرد درآمد پرک در ساخت صابون را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها شوینده: ساخت داروها شوینده یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند صنایعی است کدام ممکن است درآمد پرک در آن فوق العاده حائز اهمیت است. {در این} صنعت اجتناب کرده اند هیدروکسید سدیم در فرایندی استفاده می‌شود کدام ممکن است در آن چربی‌ها، روغن های طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فونداسیون ها به صابون تغییر می گردند. اجتناب کرده اند طرفی بذر کتان منصفانه مخلوط کردن فوق العاده مهم برای ساخت داروها حیاتی به تماس گرفتن سورفکتانت های آنیونی در تهیه داروها شوینده است.

RE13 82

درآمد پرک

·        کاربرد هیدروکسید سدیم در صنعت شیشه: این ماده را می توان شناخته شده به عنوان سوئیچ برای خاکستر سودا در متعدد اجتناب کرده اند صنایع اجتناب کرده اند جمله شیشه سازی، ساخت فسفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیلیکات استفاده کرد.

·        کاربرد هیدروکسید سدیم در فرآیندهای شیمیایی: درآمد پرک شناخته شده به عنوان ماده اولین در ساخت متعدد اجتناب کرده اند محصولات شیمیایی اجتناب کرده اند جمله اسبابک ها زیر استفاده تبدیل می شود: ساخت داروها پلاستیکی، ساخت چسب ساخت، حلال ساخت، علف کش، ساخت رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوهر، ساخت داروها پوششی

·        کاربرد در صنعت چرم: اجتناب کرده اند هیدروکسید سدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سولفید سدیم در در واحد تولیدی های چرم سازی استفاده تبدیل می شود. این مخلوط به منافذ و پوست تأثیر می گذارد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اساس هر دو فولیکول های مو حمله می تنبل. به این انجمن پشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مو به سادگی اجتناب کرده اند منافذ و پوست کنار می شوند.

·        کاربرد درآمد پرک در پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایشگاه: هیدروکسید سدیم در اکتشاف نفت، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری سوخت خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت استفاده تبدیل می شود.

·        کاربرد در ساخت گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط تجدیدپذیر: درآمد پرک در ساخت پیل های سوختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در ساخت رزین های اپوکسی {مورد استفاده در} ساخت ژنراتور های بادی استفاده تبدیل می شود. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، این ماده برای مدیریت PH برای ساخت متیل سدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام برای ساخت بیودیزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیواتانول به کار {می رود}.

RE13 83

درآمد پرک

اقدامات احتیاطی در زمان استفاده اجتناب کرده اند درآمد پرک

هنگام استفاده اجتناب کرده اند درآمد پرک تنظیم کنید:

  • اجتناب کرده اند دستکش های پزشکی بیشترین استفاده را ببرید.
  • برای حفاظت در مخالفت با بخار ناشی اجتناب کرده اند رفع شدن این ماده در آب، اجتناب کرده اند عینک های محکم بیشترین استفاده را ببرید.
  • هنگام رفع کردن آن در آب اجتناب کرده اند ماسک (ماسک روی سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهان) بیشترین استفاده را ببرید.
  • لباس هایی بپوشید کدام ممکن است تمام هیکل را بپوشاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پارچه های سبک نباشد.
  • ظرف اختلاط درآمد پرک همراه خود آب باید اجتناب کرده اند جنس استنلس استیل هر دو شیشه مقاوم در مخالفت با حرارت باشد. هنگام رفع کردن این ماده اجتناب کرده اند هیچ ابزار آلومینیومی استفاده نکنید؛ از در مخالفت با آلومینیوم پاسخ می دهد.
  • هنگام نگهداری این ماده باید آن را در مکانی ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف اجتناب کرده اند دسترس کودکان قرار دهید.
  • درآمد پرک را در ظرف در بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف اجتناب کرده اند رطوبت حفظ کنید.این ماده آب را فریب دادن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است پاسخ نماد می دهد.

نحوه سفارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم همراه خود ما

ممکن است اعضای خانواده میتوانید اجتناب کرده اند طریق یکی اجتناب کرده اند شماره های زیر همراه خود متخصصان ما تصمیم بگیرید .

۰۲۱-۸۸۹۸۸۰۸۲

۰۲۱-۸۸۹۸۸۰۸۳

۰۹۱۲۰۴۵۵۴۹۴

۰۹۱۲۰۸۰۳۲۹۲

۰۹۱۲۰۲۹۷۴۲۹

علاوه بر این میتوانید اجتناب کرده اند طریق وبسایت زیر همراه خود ما در تصمیم باشید.

www.hirkanchem.com