کارکرد تامین اجتماعی را توضیح دهید


نماینده خلخال و کوثر در شورای اسلامی تاکید کرد: هدف از بررسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی، روشن شدن علل بی نظمی و نادرستی در عملکرد این سازمان و شرکت های تابعه است.

نماینده خلخال و کوثر در شورای اسلامی تاکید کرد: هدف از بررسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی، روشن شدن علل بی نظمی و نادرستی در عملکرد این سازمان و شرکت های تابعه است.

سید غنی نظری در جلسه عمومی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی درخواست تحقیق و تفحص و تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و سازمان های تابعه به ویژه شستا گفت: خیلی خوشحالم که ماه ها صبر کردم ایشان به دادگاه آمدند. شورای اسلامی. برای احقاق حقوق دولت باید دلایل ضعف سازمان تامین اجتماعی مشخص شود.

وی گفت: در مورد سازمان تامین اجتماعی یک قانون بالادستی داریم که در سال ۱۳۸۲ تصویب شد و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی موجود است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر ایجاد وحدت گسترده سیاست های حمایتی برای توسعه عدالت اجتماعی و مصون ماندن اقشار مختلف جامعه از حوادث مختلف تاکید دارد.

وی افزود: حال این سوال مطرح است که آیا آنچه امروز در سازمان تامین اجتماعی می گذرد مطابق قانون اساسی و اسناد بالادستی است؟ امروز بسیاری از بازنشستگان و کارگران منتظرند ببینند آیا نمایندگان آنها در مجلس سنا از حقوق آنها دفاع خواهند کرد؟ با این درخواست، بررسی و بررسی تحریف ها و نادرستی ها در سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه آن باید شناسایی شود.

نماینده خلخال و کوثر در شورای اسلامی تصریح کرد: عملکرد غیر شفاف شرکت شستا به عنوان بزرگترین شرکت مالی کشور، انتصابات غیرکارشناسی، عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع از فعالیت های شستا در بورس، تبعیض در توزیع اعتبار و تمرکز امکانات و امکانات پزشکی در مراکز منطقه‌ای بزرگ، نبود مناطق کم‌درآمد با خدمات بیمه‌ای و ضعف در رسیدگی به مطالبات خارجی و داخلی از مهم‌ترین زمینه‌های این تحقیق و بررسی است.