چه چیزی طول کشید تا این دکتر چاق به توصیه های بهداشتی خود عمل کندکوین در حالی که با مرگ پدرش مقابله می کرد برای راحتی به غذا روی آورد. زمانی که خواهرش به سرطان مبتلا شد، راه سالم تری را انتخاب کرد.

پستی که این پزشک چاق طول کشید تا توصیه های بهداشتی خود را رعایت کند، ابتدا در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/