چه اقداماتی برای مقابله با سیل تهران انجام می شود؟


رضا کیایی پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با در نظر گرفتن شرایط خاص منطقه تهران به ویژه از نظر اقلیمی و تغییرات آب و هوایی در سال های اخیر (افزایش پدیده هایی مانند بادهای موسمی و موسمی و باران های فصلی) و همچنین تغییراتی که در سطح حوضه آبریز رودخانه ها (عوامل طبیعی و انسانی) اتفاق می افتد و تأثیر آنها بر مسیرهای ایمن سیلابی در دره ها و کانال های منتهی به رودخانه ها و سایر عوامل مشابه می تواند باعث تشدید سیلاب های فصلی و ناگهانی شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در مقابله با سیل گفت: در سال های گذشته بیش از ۶۷۰ نقطه حادثه خیز و سیل در سراسر استان شناسایی و برای رفع خطرات احتمالی اقدامات نرم افزاری و سخت افزاری انجام شده است. در این مکان ها به مراجع مربوطه گزارش شده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه علاوه بر شرکت آب منطقه ای تهران، برخی دیگر از مراجع ذیصلاح مانند شهرداری ها وظیفه لایروبی و تنظیم رودخانه را بر عهده دارند، گفت: در این راستا شرکت آب منطقه ای تهران از موجود خود استفاده می کند. ظرفیت. . لایروبی و بازگشایی رودخانه‌ها و مسیل‌ها در حوزه‌های عملیاتی آن‌ها و سایر مراجع و متولیان جهت انجام اقدامات لازم اعلام شده است.
کیایی پور همچنین به وظایف سایر دستگاه ها از جمله منابع طبیعی در اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری و تثبیت اراضی برای جلوگیری و جلوگیری از خسارات شدیدتر سیل اشاره کرد.
وی از لایروبی و بازگشایی ۷۸ کیلومتر بستر رودخانه ها، مسیل ها و محل های فاقد گذرگاه سیلابی ایمن طی چند سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر این در مجموع بیش از ۱۹۵ نقطه اغلب تصادفات به حالت عادی بازگشته است. و امکان عبور امن سیل، برای این نقاط در نظر گرفته شده است.
کیایی پور با تاکید بر لزوم تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در مرزها و بستر رودخانه ها گفت: این عملیات اجرایی مهم که با همکاری دستگاه قضایی و پلیس امنیت انجام شد، در رفع مزاحمت از بستر و مسیل رودخانه ها و ایجاد شرایط برای سیلابی ایمن تأثیر بسزایی دارد. گذر ; بر این اساس طی پنج سال گذشته بیش از ۱۵۰ کیلومتر از رودخانه های این منطقه ۳۰۵ هکتاری پاکسازی شده است.
وی یادآور شد: همچنین در راستای اجرای حاکمیت و تثبیت مالکیت دولت، صدور ۱۶۵ سند تک برگی برای بیش از یک میلیون و ۲۶ هزار و ۵۵۱ هکتار از اراضی حفاظت شده و بستر رودخانه موجب حفاظت در برابر انفال و حفظ طبیعی می شود. وضعیت رودخانه و گذرگاه امن .
وی تصریح کرد: همچنین در سال‌های اخیر همزمان با تعیین حریم و حریم رودخانه‌ها و نصب تیرک‌ها در سطح بستر، بیش از ۲۵۰ تابلوی هشدار سیل برای اطلاع‌رسانی و آموزش ساکنان حاشیه رودخانه‌ها و مناطق سیل‌خیز نصب شده است. به ویژه در محدوده شهرستان فیروزکوه. و رود حبله و سرشاخه های آن نصب شد.
معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت گفت: بیش از ۱۷ گروه بازرس در حاشیه رودخانه به ویژه قبل و حین وقوع سیلاب، وظیفه کنترل رودخانه و مسیرهای سیلابی را برای انجام اقدامات فنی بر اساس گزارش های دریافتی انجام دادند. و عملیات صحیح انجام شود.
وی در پایان گفت: شرکت آب منطقه ای تهران با توجه به موقعیت قانونی و پتانسیل فنی و حقوقی و امکانات موجود گام های مهمی را برای مقابله با سیلاب و کاهش اثرات آن برداشته است که اجرای نکردن هر یک از آنها ممکن است منجر به تشدید اوضاع شود. اثرات سیل رخ داده یا وقوع سیل در چندین منطقه.
پایان پی

The post چه اقداماتی برای مقابله با سیل تهران انجام می شود؟ اولین بار در شما آنلاین ظاهر شد.