چرخه بیدار شدن از خواب و توضیح | NHLBI، مؤسسه ملی بهداشت


توضیحات فراخوان

آیا می دانستید که چرخه خواب و بیداری و خطر اختلالات ریتم شبانه روزی شما ممکن است با چرخه خواب دیگران متفاوت باشد؟ این توسط ژن های شما در DNA شما کنترل می شود. برخی افراد به طور طبیعی زود از خواب بیدار می شوند، در حالی که برخی دیگر دیرتر به طور طبیعی بیدار می شوند. برخی افراد می توانند

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/