چرا زندان های سوئیس صورتی هستند؟


دیدگاه های روانشناختی در مورد نتایج با سازمان های زندان سوئیس که پرخاشگری زندانیان را کاهش داده اند متفاوت است.

سازمان زندان های سوئیس در تصمیمی جالب رنگ ۳۰ سلول زندان خود را به گونه ای تغییر داده است که تصویر آن در شبکه های اجتماعی پربیننده است.

روانشناسان کشور معتقدند رنگ صورتی تاثیر مثبتی بر روح و روان زندانیان می گذارد، حتی افراد شرور نیز پس از قرار گرفتن در معرض رنگ صورتی نرمتر می شوند.

اکنون، تنها چند ماه پس از این حادثه، برخی از سخت‌ترین زندانیان سوئیس اعلام کرده‌اند که احساس آرامش بیشتری می‌کنند. ۳۰ سلول زندان در این سیستم زندان سوئیس در تلاشی برای جلب رضایت زندانیان پرخاشگر، صورتی رنگ شده اند.

پروژه “صورتی آرامش بخش”.

روانشناسان این کار را پروژه “صورتی آرامش بخش” می نامند و به این نتیجه رسیده اند که این رنگ سنتی زنانه تأثیر آرام بخشی بر رفتار زندانیان دارد. به طور کلی، صورتی یک رنگ آرامش بخش است. روانشناسان می گویند که رنگ صورتی به آرام کردن احساسات خشم کمک می کند و اگر برای مدت معینی در معرض آن قرار گیرد، اثر آرام بخشی روی اعصاب ایجاد می کند. سیستم زندان های سوئیس از این تأثیر روانی به نفع خود استفاده کرده است و زندانیان خشن را در سلول های صورتی حبس کرده است. به گفته روانشناس دانیلا اسپات، در حالی که خشم می تواند در کمتر از ۱۵ دقیقه فروکش کند، زندانیان معمولاً به مدت دو ساعت در یک سلول محبوس می شوند و بر احساسات منفی آنها می افزاید، اما رنگ صورتی همچنان بر روان آنها تأثیر می گذارد.

مدیریت خشم با محبوس شدن در اتاق صورتی

البته زندان ها تنها سازمان هایی نیستند که از این تکنیک استفاده می کنند. برخی از ایستگاه های پلیس سوئیس همچنین دارای سلول های صورتی رنگ هستند که به طور خاص برای بازداشت افرادی که به دلیل مصرف زیاد الکل دستگیر شده اند استفاده می شود. به گفته سخنگوی پلیس، این رنگ صورتی به آرام شدن آنها کمک می کند و آنها را به خواب سریع تر تشویق می کند تا اثرات الکل سریعتر از بین برود. آخرین مورد این است که وقتی احساس عصبانیت می کنید، ۱۵ دقیقه خود را متوقف کنید تا یک دقیقه در اتاق صورتی قفل شوید تا اثر آن را ببینید.

منبع: sensing.konicaminolta.us | مترجم: فرینگیس یاقوتی