چرا رانندگان تاکسی خاطره خوبی دارند؟


تحقیقات جدید ثابت کرده است که مغز راننده تاکسی با پیمایش در جاده و یافتن مسیرهای مختلف رشد می کند که برای رشد حافظه مفید است.

چرا رانندگان تاکسی خاطره خوبی دارند؟

برای قرن ها، دانشمندان به دنبال بررسی و آزمایش عملکرد مغز انسان برای درک سیستم های پیچیده بودند. محققان دانشگاه لندن در جدیدترین تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که حافظه و دانش رانندگان تاکسی را نمی توان با هیچ اپلیکیشنی جایگزین کرد. این تحقیق ۷۹۰ راننده تاکسی را طی چهار سال از طریق MRI و اسکن مغز مورد ارزیابی قرار داد. لازم به ذکر است که این درایو از نرم افزار مسیریابی استفاده نمی کند. پس از پایان تحقیقات، محققین به طور قطع بیان کردند که رانندگان تاکسی نسبت به افراد عادی یا سایر رانندگان تاکسی که از نرم افزار مسیریابی استفاده می کنند، حافظه بهتر و قوی تری دارند.

وقتی هیپوکامپ مغز بزرگتر می شود

با اسکن مغز افراد عادی و مقایسه آن با اسکن مغزی رانندگان تاکسی در شهر لندن، محققان به این نتیجه رسیدند که هیپوکامپ رانندگان تاکسی بزرگتر از افراد عادی است. هیپوکامپ مرکز یادگیری و حافظه است. دلیل آن این است که رانندگان تاکسی دائماً در حال یادگیری مسیرهای مختلف در جاده ها و خطوط پرپیچ و خم هستند و این کار تأثیر مثبتی در رشد این قسمت از مغز دارد. در این مطالعه، محققان دریافتند که رانندگان تاکسی لندن ماده خاکستری بیشتری در هیپوکامپ خلفی خود نسبت به افراد با سن، تحصیلات و هوش مشابه که راننده تاکسی نیستند، دارند.

رشد نورون جدید و بهبود حافظه

یکی از محققین این تحقیق گفت: نکته جالب این است که برای رشد هیپوکامپ، فرد باید حدود سه یا چهار سال راننده تاکسی باشد و سپس با افزایش سال ها، حافظه و یادگیری او افزایش یابد. مرکز بزرگتر می شود، به طوری که مغز رشد می کند تا نیازهای فرد را برآورده کند و حافظه او را بهبود بخشد. دلایل متعددی برای توضیح افزایش اندازه هیپوکامپ وجود دارد. یکی از دلایل ممکن است رشد نورون های جدید در بدن باشد. هیپوکامپ یا ایجاد ارتباط بیشتر بین نورون های موجود.

مترجم: فرینگیس یاقوتی | منبع: Scientificamerican.com

حافظه هوش مصنوعی