پیکر مرد غرق شده در پارس‌آباد کشف شد


رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان پارس‌آباد در این باره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جسد مرد حدود ۴۲ ساله که در کانال انحرافی دریاچه شهرک مغان غرق شده بود صبح امروز پنج شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه پس از ۴ روز جستجو در کانال آب روستای قباد کندی کشف شد.

شنا-غرق

متاسفانه در طول سال اخبار و حوادث ناگواری از غرق‌شدگی بزرگ و کوچک و مرد و زن در کانال‌های آب ثبت می‌شود این بار در طول چهار روز گذشته یک مورد غرق‌شدگی نیز به موارد قبلی اضافه شد و بعد از ۴ روز پیکر مرد غرق شده با سختی و دشواری زیاد پیدا شد.

هادی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان پارس‌آباد در این باره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جسد مرد حدود ۴۲ ساله که در کانال انحرافی دریاچه شهرک مغان غرق شده بود صبح امروز پنج شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه پس از ۴ روز جستجو در کانال آب روستای قباد کندی کشف شد.

هادی افزود: جسد این مرد توسط یکی از اهالی روستا که در حال آبیاری مزرعه خود بود دیده شده و سپس با یک تور صیادی به حاشیه کانال کشیده و از آب بیرون آورده شد.