پیوندهای مدفوع یخ زده مانند سلامتی کار می کنند – Health Nerd


من فکر می کنم هنوز در اینجا در کانادا در حال ظهور است. از آن برای نجات جان افراد استفاده می شود، اما نه برای بهبود کیفیت آن زیرا خطرناک تلقی می شود. ما امیدواریم که ظرفیت گزینه های منجمد خطرات را کاهش دهد و گزینه ها را به روی بیماران نیازمند بیشتری باز کند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/