پروژه های تحقیقاتی بیوتکنولوژی به هدف تبدیل می شوند – شما آنلاین هستید


پروژه های تحقیقاتی بیوتکنولوژی هدفمند
پروژه های تحقیقاتی بیوتکنولوژی هدفمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از موثرترین عوامل تجاری سازی و تولید محصولات تحقیقاتی؛ تعریف پروژه تحقیقاتی بر اساس نیاز مشتری و صنعت است. شاید عدم انسجام و عدم هدفمندی در انجام پژوهش باعث شده است که ایران علیرغم داشتن تعداد زیادی مقاله […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از موثرترین عوامل تجاری سازی و تولید محصولات تحقیقاتی؛ تعریف پروژه تحقیقاتی بر اساس نیاز مشتری و صنعت است.
شاید عدم انسجام و عدم هدفمندی در انجام پژوهش باعث شد که ایران علیرغم داشتن تعداد زیادی مقاله و تحقیقات علمی، نتواند از دستاوردهای آنها سرمایه گذاری کند. در واقع زمانی می توانیم از پژوهش در کشور به خوبی استفاده کنیم که این کار بر اساس محیط، فرهنگ و نیازهای واقعی انجام شود وگرنه درصد بالایی از این تلاش ها به ثمر نمی رسد.
ستاد توسعه بیوتکنولوژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با اشاره به همین موضوع و با هدف کاربردی کردن پژوهش، فراخوان تعریف پروژه های تحقیقاتی با استفاده از نیازهای صنعتی مددجویان بیوتکنولوژی را صادر کرده است.
یکی از مهمترین دستاوردهای این کار، تسهیل تجاری سازی فناوری بیولوژیکی در کشور است. این فراخوان مخاطبانی مانند پژوهشگران حوزه‌های مرتبط با بیوتکنولوژی، دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهی و صنایع مشتری بیوتکنولوژی را هدف قرار داده است.
در این فراخوان اعلام شد که پروژه ها باید براساس مستندسازی نیازهای واقعی صنعت هدف باشد.
تحقیقات کاربردی در بیوتکنولوژی مرتبط با محیط زیست کشورمان مستلزم شناخت دقیق بازار هر محصول یا فناوری است که قرار است در یک فرآیند تحقیقاتی توسعه یابد. این دانش دقیق بازار به فناوران کمک می کند تا محصولات یا فناوری ها را دقیقاً مطابق با الزامات فنی و قیمت های بازار توسعه دهند.
مجری این پروژه می تواند از متخصصان بیوتکنولوژی، مدیریت فناوری، سیاست گذاری فناوری، مهندسی شیمی و مهندسی محیط زیست باشد.
این فراخوان تاکید می کند که تیم ها یا افراد در اجرای طرح ها یا پروژه های خود کارهایی مانند تعریف صنعت هدف، محاسبه دقیق نیازهای زیست فناوری صنعت تعیین شده، بررسی نیازهای فناوری از نظر امکان سنجی تحقیقاتی و تجاری سازی، انجام دهند. و پروژه تحقیقاتی را همراه با زمانبندی و خروجی مورد انتظار به طور دقیق تعریف کنید. هر مرحله را در نظر بگیرید.