پروژه نهضت ملی مسکن در دو نقطه خوب اردبیل در حال ساخت است


مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: قول می دهیم در مردادماه تعیین تکلیف نهایی در این حوزه را به اتمام برسانیم و در بهترین نقطه شهر اردبیل زمینی را برای ساخت مسکن تامین کنیم.

محبوب حیدری

۳۳ هزار و ۳۷۸ نفر واجد شرایط نهضت مسکن ملی

محبوب حیدری در نشست خبری گفت: تعداد کل ثبت نام کنندگان نهضت ملی مسکن ۹۳ هزار و ۴۹۲ نفر است که از این تعداد ۳۳ هزار و ۳۷۸ نفر واجد شرایط دریافت مسکن هستند.

حیدری گفت: هشت هزار از آنها افتتاح شده است که در شهرهای مختلف با حمایت بنیاد مسکن عملیات ساخت واحدها آغاز شده است.

به گفته وی، زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن در همه شهرها در بهترین موقعیت و نقطه شهر تامین شده است و فقط در اردبیل مشکل تامین زمین دارد و ماه بعد زمین. مورد نیاز برای ساخت مسکن در اردبیل نیز تامین می شود.

حیدری ضمن اشاره به بهره برداری از ۵۴۰ واحد خانه در اردبیل تا پایان امسال گفت: عملیات اجرایی این پروژه ها از جمله سایت داروپخش با ۱۵۰ واحد و سایت اندیشه با ۲۱۰ واحد تا پایان آغاز می شود. امسال با پیشرفت ۹۰ درصدی

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: سایت کارگر با پیشرفت ۹۰ درصدی و اندیشه یک با ۸۰ درصد پیشرفت تا شهریور ماه سال جاری افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: برای تامین منابع مالی ۳۵۰ میلیون تومانی در مرکز استان باید ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات در سایر شهرستان ها پرداخت شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: در گام نخست ساخت مسکن در مشگین شهر از هفته گذشته آغاز شد تا شاهد اجرای یک هزار و ۳۷۵ واحد با بهره گیری از فناوری روز باشیم.

خبرنگار: صادق پارسا

پروژه مسکن