پرداخت بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران اردبیلی


یاسر عبداللهی عابد با بیان اینکه بیش از ۱۷۴ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است، گفت: خرید گندم را در قالب ۴۴ مرکز از اواسط خرداد ماه آغاز کردیم و تاکنون بیشترین خرید و برداشت انجام شده است. در شمال استان انجام شده است که در برخی مناطق این استان ادامه دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: گندم به عنوان یک محصول استراتژیک در تامین بنیه مردم حائز اهمیت است و در تامین نیازهای اساسی این جامعه تمام تلاش خود را می کنیم و سعی می کنیم بهترین ها را خریداری و ذخیره کنیم. محصولات با کیفیت در مرکز خرید گندم جهت ارسال به مرکز تهیه آرد.

عبداللهی ادامه داد: در روند خرید گندم کشاورزان مورد خاصی وجود ندارد و در صورت خرید و فروش گندم خارج از این سامانه باید میزان خرید و ذخیره سازی از طریق سامانه ثبت شود.