پایان دادن چالش های ناتمام در انتخاب است


رئیس شورای شهر اظهار داشت: شورای شهر در این سیستم کاری شخصی جدا از اتمام ۲ چالش پل غیرهمسطح استان، برای غنی سازی سایر چالش های ناتمام نیز اهتمام انتقادی دارد.

پروژه ساخت


جواد انصاری در مخلوط خبرنگاران اظهار کرد: در در اطراف پنجم برای اولین بار قرارگاه خاتم اقدام به اجرای چالش هایی در اردبیل کرد کدام ممکن است قرارداد احداث ۴ پل غیر همسطح بسته شد؛ با این حال درست در این لحظه در حالی کدام ممکن است پل جام جم کنار هم قرار دادن افتتاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل نیایش بیش اجتناب کرده اند ۵۰ نسبت پیشرفت فیزیکی دارد جدا از اتمام این ۲ چالش، اهتمام‌ ما برای غنی سازی سایر چالش های ناتمام نیز است.

وی به اجرای ساختار ترافیکی همراه خود هدف کاهش بازدید کنندگان در میدان بازی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: احداث احداث پل آقاباقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج نیز در اصل کار قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زوری کلنگ زنی خواهد بود.

رئیس شورای شهر یکپارچه داد: ما در آزادراه شهدا جهت اینکه بنوانیم بزرگراهی با بیرون چراغ راهنمایی رانندگی داشته باشیم؛ مصوبه احداث زیر گذر حافظ را تصویب کردیم؛ احداث زیرگذر ججین نیز در سال آتی {خواهد بود} به همان اندازه رینگ آزادراه شهدا کدام ممکن است مزین بنان آزادراه شهید قاسم سلیمانی است با بیرون چراغ راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی باشد.

انصاری به آب گرفتگی معابر در هنگام بارش باران ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این اشکال خواستن به اصلاح انتقادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن جایی کدام ممکن است فاضلاب شهری جوابگوی قابلیت شهر نیست در هنگام بارش باران همراه خود اشکال آب گرفتگی مواجهیم با این حال خوشبختانه همراه خود کنار هم قرار دادن باش نیروهای ارائه دهندگان شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پای کار بودن مدیران مناطق اشکال آب گرفتگی دیروز نیز بلافاصله مرتفع شد.


مهندس پروژه عمرانی