پاسخگویی به نیازهای تنگنای صنعت نفت و گاز در قالب رویدادها – شما آنلاین هستید


پاسخگویی به نیازهای تراکم صنعت نفت و گاز در قالب رویداد
پاسخگویی به نیازهای تراکم صنعت نفت و گاز در قالب رویداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هدف از برگزاری سلسله نشست های افزایش تاب آوری و رقابت پذیری زنجیره ارزش با محوریت تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، «معرفی آخرین فرصت های سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی». “شناسایی موانع و پیگیری برای رفع چالش های فعلی پیش روی صنعت”، “شناسایی […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هدف از برگزاری سلسله نشست های افزایش تاب آوری و رقابت پذیری زنجیره ارزش با محوریت تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، «معرفی آخرین فرصت های سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی».
«شناسایی موانع و اقدامات پیگیری برای حل چالش‌های کنونی صنعت»، «شناسایی تنگناها و نیازمندی‌های شبکه برای رفع آنها با تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان»، «شناسایی و مستندسازی ابزارهای تسهیل‌کننده در آوردن در کنار هم صنایع بزرگ و شرکت های دانش بنیان اعم از مشاوره حقوقی، سرمایه گذاری های ارزشی، تامین سرمایه و … با حمایت مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از نقاط کانونی است. از این رویداد
مخاطبان اصلی این رویداد «صنعت بهره برداری نفت و گاز»، «صنعت پالایش نفت و گاز»، «صنعت پتروشیمی» و «صنعت نیروگاهی» هستند که دانش و تخصص شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه ها را می شناسند. میدانی و برای رفع نیازهای خود از این ظرفیت استفاده می کنند.
فناوری جدید و استفاده از تجهیزات تولید شده در مرز دانش بهترین راه برای تثبیت و توسعه صنایع مختلف از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است که یکی از بزرگترین و قدیمی ترین صنایع ایران به شمار می رود. صنایعی که بر اقتصاد و زندگی مردم تأثیر می گذارند، نیازمند استفاده از فناوری هایی هستند که می تواند بهره وری و تولید ثروت آنها را افزایش دهد. بهترین گزینه برای تحقق این هدف، شرکتی دانش بنیان است که دانش و تخصص لازم برای این کار را داشته باشد و همیشه در دسترس باشد.
برگزاری چنین رویدادی می تواند مناسب ترین راه برای معرفی توانمندی های شرکت دانش بنیان به صنعت و تامین نیاز صنعت به دانش باشد. بر این اساس، سلسله نشست‌هایی برای ارتقای تاب‌آوری و رقابت‌پذیری زنجیره ارزش با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و توسط بخش خصوصی در قالب زنجیره‌هایی با محوریت صنایع مختلف برگزار می‌شود.