پارلمان پاکستان برای انتخاب گیری دانستن درباره آینده عمران خان تشکیل مونتاژ داد


به گزارش خبرگزاری دانشجویان پاکستان به نقل اجتناب کرده اند جامعه خبری الجزیره، پارلمان پاکستان ادعا به با اشاره به تقاضا عدم اعتقاد اپوزیسیون پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکناری عمران خان اجتناب کرده اند سمت نخست وزیری رای گیری تنبل. این تعدادی از روز پس اجتناب کرده اند توقف امتحان شده درست مثل بود.

عمران خان تاکید کرد کدام ممکن است برای دفاع اجتناب کرده اند حاکمیت کشورش نبرد خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هوادارانش خواست به همان اندازه در اعتراض به تقاضا مخالفانش برای برکناری او به جاده ها بیایند.

پنجشنبه قبلی، سالن دادگاه برتر پاکستان امتحان شده عمران خان برای جلوگیری اجتناب کرده اند قالب عدم اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحلال پارلمان را مغایر قوانین اساسی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پارلمان اصل داد به همان اندازه کار شخصی را اجتناب کرده اند اوج بگیرد.

اپوزیسیون پاکستان می گوید کدام ممکن است ۱۷۲ رای در مجلس سراسری ۳۴۲ کرسی برای برکناری عمران خان دارد. مونتاژ همین الان قرار بود ساعت ۷:۳۰ صبح به وقت گرینویچ برگزار شود، با این حال همراه خود تعدادی از ساعت تاخیر تحریک کردن شد.

شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در حالی کدام ممکن است پارلمان در جاری برگزاری بود اجتناب کرده اند عالی “توطئه خارجی” صحبت کرد. وی ذکر شد: اجازه دهید فرستاده پاکستان در آمریکا شخصا {در این} نشست نمایندگی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت تنبل. امتحان شده های آشکاری {برای تغییر} رژیم در پاکستان موجود است.

عمران خان قبلا آمریکا را به توطئه همراه خود مخالفان برای برکناری شخصی متهم کرده بود.

انتهای پیام