پادکست دکتر رژیم غذایی شماره ۸۹ – با دکتر تامی وود، MD از مغز خود محافظت کنید


فهرست مطالب

۰۰:۰۰ مقدمه
۰۱:۴۰ سلام، دکتر تامی وودز
۰۳:۱۹ ترجمه مطالعه نوزادان برای پیشگیری از بیماری آلزایمر
۱۲:۲۴ حداقل تحریک مغز مورد نیاز است
۱۷:۱۷ چگونه توده عضلانی با عملکرد مغز ارتباط دارد
۲۵:۱۵ رژیم کتو، کتون های بیرونی و سلامت شناختی
۳۱:۲۶ نقش امگا ۳ FA و DHA
۳۷:۴۰ رابطه بین کمبود مواد مغذی و زوال شناختی
۴۱:۵۳ انتخاب های مختلف سبک زندگی برای افراد با ژن های مختلف؟
۴۸:۳۰ خواب و تأثیر آن بر بهزیستی شناختی
۵۱:۵۹ روزه متناوب، اتوفاژی و زوال شناختی

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/