ویدیو قهوه با طعم سوسک!


وقتی یکی از کارمندان از وضعیت غیربهداشتی کافی شاپی که در آن کار می کرد به ستوه آمده بود، شروع به افشاگری کرد.

وی گفت: بارها سوسک ها را در دستگاه قهوه ساز مشاهده کرده است اما با وجود اطلاع مدیر قهوه خانه هیچ اقدامی صورت نگرفته و فقط او را تهدید به اخراج کرده اند.

پس از شش ماه کار در کافی شاپ در پنسیلوانیا، این کارمند تصمیم گرفت تا مردم را از روند پشت صحنه تولید قهوه آگاه کند.