ویتنام نیز به جام ملت های فوتسال آسیا راه کشف شد


مسابقات قهرمانی آسیا در قلمرو الف. ssh آن در لحظه خدمه سراسری و خواب سودآور شاد بورابار میانمار همراه خود مطبوعات پرو و ​​رسیدگی سام کدام ممکن است قلمرو را اجتناب کرده اند داست بایوارد قرار دارد.

مناظره دو خدمه به مدت ۴۰ دقیقه همراه خود نتیجه ۱ – ۱ همراه خود نوک رشید و معامله همراه خود شکست پنالتی کاشید شکسته نشده دارد. در ترسیم تدریجی، فضای خانه تصویر (برای ادغام کردن هر فرز ۲) همراه خود پیروزی راسید به همان اندازه در راستای کسب عنوان مسابقات سوم قهرمانی در قلمرو جنوب شرق در جواز حضور در مرحله باقی مانده مسابقات، خوابیده است.

گالارا ناظمی داور در بین آخوندهای ایران رقبا غلاف کجاست؟

فینال این قلمرو در لحظه بین اندونزی و تایلند برگزار تبدیل می شود. هر کدام خدمه پیش اجتناب کرده اند این به فینال قهرمانی آسیا راه یافته بودند.

به این انجمن آسیای جنوب شرقی، تایلند، اندونزی و ویتنام در مسابقات قهرمانی آسیا نمایندگی خواهند کرد. کویت میزبان مسابقات در سپتامبر بلند مدت {خواهد بود}.

تأمین

او پس اجتناب کرده اند صعود ویتنام به جام فوتسال AFC برای اولین بار در موقعیت یابی You Online به نظر می رسد شد.