ووهان به ۱ دره اقماری تغییر شده است


خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند اسپیس گزارش داد کدام ممکن است کپسول سایوز به در اطراف اولگ آرتمیف، دنیس ماتویو و سرگئی کورساکوف اجتناب کرده اند کیهان بایکونور در شرق قزاقستان در ورود به بود. آنها پس اجتناب کرده اند خوب پرواز ۳.۵ ساعته به ایستگاه فضایی در سراسر جهان رسیدند. فضانوردان توانستند در ساعت ۲۱:۴۸ به وقت گرینویچ وارد ایستگاه فضایی پن شوند […]